LOP fremmer krav til statsbudsjettet 2013

27. oktober 2012

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2013 undergår behandling i finanskomiteen før Stortinget fatter endelig vedtak i desember. Sentralstyret i LOP har derfor skrevet brev til finanskomiteen for å påvirke de stadig mer urettferdige beskatningen av pensjonister. I brevet gjentar LOP sitt krav om å oppheve vedtaket om trygdeavgiften som ble hevet fra 3,0 til 4,7 prosent. Hvis ikke trygdeavgiften igjen settes til 3,0 prosent for pensjonister, krever at LOP at innslagspunktet heves fra pensjoner på kr 318.000 til kr 370.000.

Underreguleringen på ca, 0,75 prosentpoeng påfører pensjonistene store inntektstap. LOP krever at den oppheves og at lønns- og pensjonsutviklingen får samme utvikling. LOP ber også komiteen avvise regjeringens forslag om å holde minstefradraget for pensjonister uendret, samtidig som det foreslås økt for lønnstakere. LOP aksepterer ikke at pensjonistene gang på gang får forverret sine velstandsdsforhold i forhold til lønnstakerne.