LOP i Dagsavisen i dag

Hans Erik Pettersen, leder av Pensjonsutvalget i LOP, har i dag et innlegg i Dagsavisen der han fokuserer på at pensjonistene får mindre tillegg enn det pensjonsreformen egentlig sier.

HER kan du lese innlegget.

Vi gjengir også hele teksten her:

Regjering og Storting svikter, pensjonistene får mindre tillegg enn pensjonsreformen egentlig sier.

For fjerde år på rad blir alderspensjonene regulert lavere enn gjennomsnittet av lønnsveksten for alle yrkesaktive og prisveksten.

Pensjonsreformen sa at løpende alderspensjoner skulle reguleres med et slik gjennomsnitt. Dette skulle gjennomføres ved at det ble trukket en fast faktor på 0,75 prosent fra lønnsveksten, (jf Innst. nr. 67 2008-2009). For å kunne nå målet om gjennomsnittet av lønns- og prisvekst forutsatte man at de yrkesaktive hadde en realvekst på 1,5 prosent, (jf Ot.prp. nr. 37 2008-2009).

Denne forutsetningen er brutt 4 år på rad og vil neppe med de økonomiske utsiktene vi ser foran oss, bli oppfylt i årene framover heller.

De politiske partiene er tilsynelatende opptatt av at pensjonsreformen skal gjennomføres fullt ut i alle områder, men tydeligvis ikke for pensjonistene. Det er kanskje greit å spare penger til annet bruk enn å oppfylle pensjonsreformen for denne gruppa? Vi er jo ikke særlig sterkt representert i de politiske organer, men mange velgere er vi.

Konsekvensen av manglende oppfølging av pensjonsreformen, er blant annet at alderspensjonistene for tredje år på rad får negativ realvekst, reguleringen av pensjonen blir lavere enn prisveksten. I 2017 ser det ut til at vi får en negativ realvekst på en prosent.

Alderspensjonene burde reguleres lik lønnsveksten for de yrkesaktive, på godt og ondt. Pensjonistene burde kunne ta del i så vel velstandsutviklingen som eventuelle reduksjoner. Om en ikke følger opp dette prinsippet som et enstemmig storting sto bak i 2003, må en hvert fall sørge for at pensjonsreformens realinnhold blir gjennomført.

Det er valg til høsten, hvilke politiske partier er villig til gjennomføre pensjonsreformen fullt ut for alderspensjonistene, regulere alderspensjonen med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten?

Regjeringen vil tydeligvis ikke legge fram trygdeoppgjøret til stortinget nå til reell politisk behandling før valget. Hvilke politiske partier vil sikre at det blir behandlet i stortinget før høstens valg?

Vi er mange som forventer positive svar.

Hans Erik Pettersen, leder av Pensjonsutvalget i Landslaget for offentlige pensjonister, (LOP).

bigstock-Female-hand-writing-close-up-87576485.jpg
@