LOP med appell foran Stortinget

LOP deltok 7. juni med appell utenfor Stortinget i markeringen om misnøye med trygdeoppgjøret 2022. Budskapet fra LOP er at når bare halve etterslepet fra i fjor kompenseres,
er det uakseptabelt og medfører løftebrudd.

Etterslepet er på 1,1 % og  vi får bare kompensert 0,55%, noe som utgjør 2 milliarder kroner. Det er mange penger. Det skal bli spennende å se hvordan dette behandles i revidert budsjett.

Appelen fra LOP ble holdt av Torild Ofstad.

alt

Dokumenter

Apell TO.jpg