LOP mot NPF-skatteforslag

20. september 2010

LOP er mot økt skatt for pensjonister, slår leder Eli Vinje fast i en kommentar til at generalsekretæren i Norsk Pensjonistforbund foreslår å øke grensen for økt avgift til folketrygden fra 281.000 kr til 330.000 kr. Hun kan ikke se at et forslag som bare hever beløpsgrensen på noen måte løser den skatteskjerpelsen som regjeringen har foreslått.

Vinje minner om at med bakgrunn i arbeidsinnsats og innbetalinger til pensjonskasser var pensjonister i offentlig sektor sikret en forutsigbar pensjon. Forslaget til regjeringen viser at den ikke føler ansvar for å oppfylle forpliktelser som var vedtatt. - Det skaper stor usikkerhet rundt hva vi kan vente av lovendringer framover, avslutter LOP-lederen.

Forslaget går som kjent ut på å heve avgiften til folketrygden fra 3,0 til 4,7 prosent fra og med 2011 for pensjoner over 281.000 kr.

@