LOP og demonstrasjonen 6. juni

Pensjonistforbundet og Utdanningsforbundets pensjonister skal demonstrere utenfor Stortinget den 6. juni. Hovedparolene er forhandlingsrett og vekk med -0,75%.

LOP var i utgangspunkt invitert med. Noe vi sa ja takk til, og at vi skulle mobilisere.

Men fredag 24.mai ble vi fortalt at vi ikke fikk ha egne paroler, bannere og appell. Det var spesielt vårt krav om ”bevar offentlig tjenestepensjon” som ikke var akseptabelt.

Vurderingen vår er at når vi ikke kan profilere oss med egne saker og appell på lik linje med Pensjonistforbundet og Utdanningsforbundets pensjonister, er det uaktuelt for oss som organisasjon å være med.

Vi skulle  selvsagt gjerne vært der med våre paroler, bannere og appell.

Vurderingen er imidlertid at vi ikke uten videre kan støtte kravet om forhandlingsrett og en omfordeling innenfor rammen på trygdeoppgjøret slik Pensjonistforbundet krever. Som kjent reguleres vår tjenestepensjon i samsvar med trygdeoppgjøret.

Etter en grundig  og omfattende diskusjon vedtok vårt landsmøte i sak 7/2017 følgende:

”Prinsipielt er LOP for forhandlingsrett. Dersom dette for tiden ikke er formålstjenlig, må i det minste LOP arbeide for at alderspensjonistene får ta del i den samme realinntektsøkingen som lønnstakerne.

Det er avgjørende for LOP at en sikrer god ivaretakelse av reguleringen av de offentlige pensjonene. LOP må til enhver tid vurdere hvilke ordninger som tjener de offentlige pensjonistene best”.

Det er vanskelig ut fra dette å støtte en forhandlingsrett og mulig omfordeling slik Pensjonistforbundets krav er. Vi kan ikke støtte dette uten å ha sikret at reguleringen av den offentlige tjenestepensjonen ikke blir satt i spill -og mulig redusert - for mange av våre medlemmer foruten mange andre offentlige pensjonister.

Men for å fjerne enhver tvil : Landsmøtet vedtok at underreguleringen på -0,75% på løpende pensjoner må bort.

Det krever vi i et hvert oppgjør!

 

Torild Ofstad
Styreleder i Landsforbundet for offentlige pensjonister

2020-krav.jpg
@