LOP SKREV HELLER IKKE I ÅR UNDER PÅ TRYGDEOPPGJØRET

Ingen av LOPs krav og heller ikke de andre pensjonistorganisasjonene fikk innfridd noen krav ved årets trygdeoppgjør. Det er uhørt og helt uakseptabelt ar det blir  nedgang i realpensjonen 3 år på rad.

I år med en negativ vekst på 1 % og en nominell vekst på 0,38%. Alvorlig er det også at trygdeoppgjøret ikke skal behandles av Stortinget før til høsten under den ordinære behandlingen av Statsbudsjettet.

Situasjonen begynner å bli svært alvorlig. Det er viktig at pensjonistene nå organiserer seg slik at vi med full tyngde kan si at dette finner vi oss ikke i. For oss offentlige pensjonister er det våre opparbeidede rettigheter som nå trues. Det må vi kjempe i mot.

Men da må vi ha tyngde og vise styrke. Vi har en stor jobb foran oss.

Torild Ofstad
Leder av LOP

zBwQuvq9mU3nuQ9FnFeV0QFLBBfLzYbn9dKprlW5-W1w.jpg
@