LOP Trondheim: Sorteringssamfunn

27. november 2014

Landslaget for offentlige pensjonister, Trondheim lokallag reagerer sterkt på forslaget fra det såkalte prioriteringsutvalget om hvem som skal ha hjelp av helsevesenet når man blir alvorlig syk. Her er det tydelig at det ligger an til at de unge vil gå foran oss som er eldre når en prioritering skal skje.

Når helsevesenet har knappe ressurser er det ingen tvil om at det vil bli en økonomisk prioritering. Dette kommer også frem i en fersk doktoravhandling. Her blir det dokumentert at ved våre sykehus må eldre pasienter i dag dø alene, eller de blir sendt hjem mot sin vilje for å dø. Etter vår mening er en slik prioritering av eldre å betrakte som moralsk forkastelig. Som eldre har vi i mange sammenheng opplevd å bli stilt i annen rekke. Det skal være nok å vise til økt trygdeavgift, underregulering av trygdeoppgjør, den kulturelle spaserstokken o.s.v. Vi krever nå å bli likestilt med andre aldersgrupper. Det å være eldre er tydeligvis å være synonymt med ikke ha samme verdi lenger. Dette kan vi ikke lenger akseptere. Vi krever derfor at når våre politikere skal behandle saken om prioriteringer i norsk helsevesen fjerner forslaget om at alder skal være en del av en slik vurdering.

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP)

Trondheim lokallag
bigstock-Loving-Granddaugher-52880623.jpg
@