LOP underskrev ikke protokollen fra årets forhandlinger om trygdeoppgjøret

Regjeringen imøtekom ikke reguleringskravene våre hverken det primære at løpende pensjoner skal følge lønnsutviklingen til de yrkesaktive eller det subsidiære pensjonsreformens halvpart av pris- og lønnsvekst.

Regjeringen brukte fradragsfaktoren på 0,75 prosent, noe som gir en årsvekst i løpende pensjoner på 1,92 prosent mens prisveksten er anslått til 2,1 prosent. Det gir er negativ realvekst på ca 0,2 prosent.

For fjerde år på rad en negativ realvekst for løpende pensjoner. Da tilleggene gis med virkning fra 1. mai blir tillegget 2,69 prosent fra denne datoen. Til sammenlikning er lønnsveksten fra denne datoen 3,47 prosent.

Minstepensjonene har en litt annen regulering. Der blir tillegget fra 1.mai 2,87 prosent

Regjeringen vil fortsatt ikke legge fram trygdeoppgjøret til reell politisk behandling i Stortinget, men i egen stortingsmelding til høsten. Regjeringen gir heller ikke organisasjonene medhold i talljustering i 2016 tallene fra 1,7 prosent lønnsvekst til 2,4 på grunn av strukturendringer. Dette ville gitt høyere tillegg.

For uføres del er skjerming er to nye årskull inn under ordningen og det blir egen sak i Stortinget om uføre. LOP kunne ikke skrive under protokollen slik regjeringens tilbød lød.

 

Hans Erik Pettersen
Leder av pensjonsutvalget i LOP

penger.jpg
@