lop.no hacket!

21. januar 2012

Ikke bare er pensjonene til offentlige pensjonister under press, nå har også nettsiden til Landslaget for offentlige pensjonister, lop.no, blitt utsatt for hacking. Våre lesere som igår og i dag ble møtt av meldingen om at "kontoen er suspendert" informeres herved om at nettsiden ble angrepet av ukjent hacker og domene-utleier måtte suspendere siden for å stoppe angrepet og begrense skadeomfanget. Dette er meget beklagelig for våre lesere som ikke hadde tilgang til informasjon i denne perioden.

Backup tas rutinemessig av lop.no, men skulle noen lag/personer savne stoff som er lagt ut, vil nettredaktøren gjerne ha beskjed. Stoff innsendt mens siden har vært nede, blir lagt inn snarest og senest søndag.

@