LOPs kommentar til statsbudsjettet for

09. oktober 2014

Her kan du lese LOPs kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt fram 8. oktober. Skatter og avgifter Landslaget for offentlige pensjonister ( LOP) er fornøyd med at Regjeringen i statsbudsjettet øker minstefradraget fra 27 til 29 % på pensjoner. Trygdeavgiften reduseres ikke for pensjonister, men går ned med 0,1 % for yrkesaktive, dette er LOP svært kritiske til.

LOP er også fornøyd med at Regjeringen reduserer formueskatten fra 1 til 0,75 %, og at innslagspunktet øker fra 1 million til 1,2 millioner. Dette betyr en reell økning i kjøpekraften til pensjonistene, noe som ikke har vært tilfelle de siste årene .   Tannhelse Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) kan nok en gang dessverre konstatere at det heller ikke for 2015 vil være økt satsing på tannhelse og forbyggende tannhelsearbeid for eldre. Dette er leit, for god tannhelse er avgjørende for at eldre skal ha en god alderdom.   Egenandeler LOP er heller ikke fornøyd med at egenandelstak 1 øker med 80 kr, selv om det i seg selv kan virke lite, er det ikke det for de som har minst.   Helse og omsorg Landslaget for offentlige pensjonister ( LOP) er svært fornøyd med at Regjeringen i statsbudsjettet for 2015 øker bevilgningen med over 100 millioner til dagaktivitetstilskudd, hvor av det planlegges 1070 nye plasser( særlig rette mot demente). LOP er også fornøyd med at Regjeringen foreslår 541 millioner i økte bevilgninger til bygging av 2500 nye heldøgns omsorgsplasser, og at man skal gjøre forsøk med statlig finansiert eldreomsorg. Likevel hadde LOP ventet mer av en Regjering som har hatt eldreomsorg som en av sine fanesaker i mange år. Dette kunne vært gjort ved for eksempel å øremerke frisk midler til eldreomsorgen i kommunene.   Pensjonen LOP kan nok et år konstatere at Regjering ikke har brydd seg om LOPs innspill om underreguleringen av pensjonen med 0,75 %.

Det betyr at vi kommer til å påvirke Stortinget til å endre dette, men fører ikke heller det frem, må også for budsjett 2016 fremme kravet vårt om fjerning av underregulering.
@