LOPs krav til trygdeoppgjøret lagt fram i dag

LOP har nå lagt frem sine krav til trygdeoppgjøret for 2016 for Statsråd Hauglie. I forhandlingsdelegasjonen var forhandligsleder Hans Erik Pettersen, fungerende leder Torild Ofstad og daglig leder Karin Woldseth.

Landslaget for offentlig pensjonister (LOP) mener at pensjonistene skal ha samme realutvikling i sine pensjonsinntekter som de yrkesaktive i sine lønnsinntekter. Det betyr at vi mener at løpende pensjoner skal reguleres på årsbasis med samme prosentsats som snittet av de yrkesaktives lønnsutvikling korrigert med forskjellen mellom forventet og faktisk utvikling de to siste år. LOP vil m.a.o. ha opphevet underreguleringen.

LES HELE DOKUMENTET MED KRAV HER:

Dokumenter

2016-02-12 11.16.14.jpg
@