LOPs landsmøte 2024

LOPs landsmøte gikk av stabelen før helgen, torsdag 20. og fredag 21. juni. Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (AP) holdt innledningstalen. Der pekte hun på at det også var dyrtid den gangen LOP ble opprettet for 85 år siden, slik som vi opplever nå.

Aasrud gikk gjennom mange ulike politikkområder som er krevende, både nasjonale problemstillinger og internasjonale problemstillinger i en tid med krig og uro i våre nærområder. I en tid der andelen ynge i befolkningen stadig blir færre i forhold til andelen eldre pekte Aasrud på viktigheten av å få inn de over 100 000 unge, som nå står utenfor jobb eller utdanning, i arbeidslivet. Hun pekte på helsepersonellkommisjonens konklusjoner som viser at Norge kommer til å mangle folk i alle sektorer framover, derfor er det ekstra viktig å få alle unge inn i arbeidslivet.

LOPs leder Rannveig Bærheim pekte på utfordringene med å gjøre LOP kjent blant offentlige ansatte som nærmer seg pensjonsalder. En sentral del av arbeidet framover må bli å få tak i de unge pensjonistene, derfor har LOP en jobb å gjøre i forhold til å forklare hva som er spesielt med akkurat denne organisasjonen.

LOPs leder Rannveig Bærheim ble gjenvalgt på landsmøtet for tre nye år. Det nye sentralstyret er nå sammensatt slik:

Leder:
Rannveig Bærheim

Nestleder:
Berit Lånke

Medlemmer:
Åge Rosnes
Sylvia Labugt
Ingjerd Hovdenakk
Odd Arne Aadneram
Karin Woldseth

Varamedlememmer: 
Siri Randers Person
Knut Farestveit
Juhnny Eide

Mer fra landsmøtet og vedtakene som ble gjort kommer i neste utgave av vårt medlemsblad "Vi i LOP" i september. 

LM.jpg
@