LOPs landsmøte i Trondheim åpnet i dag

Onsdag 7. juni kunne leder av landsmøtekomiteen 2017, Kjell E. Helland, ønske velkommen til en solfylt Trondheim by.

Trondheims ordfører Rita Ottervik hilste landsmøtedelegatene velkommen til en by med lange historiske tradisjoner, og som nå ligger i front som internasjonal studentby og innen forskning og teknologi. Trondheim er den hurtigst voksende storbyen i Norge, parallelt med dette vokser også næringslivet og offentlig virksomhet. Trondheim er også medlem i Verdens Helseorganisasjons gruppe for aldersvennlige byer. At mennesker blir friskere og lever lengre er ikke en ulempe, det er et stort gode som er resultatet av et velfungerende velferdssamfunn. Det var i Trondheim den kulturelle spaserstokken oppstod, nå går byen i bresjen for en trimstokk – et treningstilbud for de som vil holde seg spreke i høy alder.

Ordører Ottervik ønsket landsmøtet lykke til med viktige diskusjoner de neste to dagene.

alt

Kjell Helland takker ordfører Rita Ottervik for hilsen til landmøtet

 

LOPs fungerende styreleder Torild Ofstad uttrykte glede over å kunne ønske delegatene velkommen til to dager i sin hjemby. Hun understreket at det er svært viktig hvordan LOP skal møte utfordringen framover. Dette landsmøtet har derfor stor betydning i det å peke ut retningen i arbeidet som skal gjøres de neste tre årene.

Etter innlegget reiste forsamlingen seg for å minnes medlemmer som har gått bort siden forrige landsmøte med ett minutts stillhet

 

alt

LOPs fungerende leder Torild Ofstad

 

Neste taler var Erlend Wiborg (FrP), nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomite.  Wiborg uttrykte at de eldre må sees som ressurs i hele samfunnet, både i familien, i samfunnet og i  arbeidslivet.

Han pekte på at de som har en offentlig tjenestepensjon ikke har samme fleksibilitet som andre pensjonister. Han stilte spørsmål ved hva pensjon er – er det noe du får? Nei – det er lønn, etterbetalt lønn! Det er noe som er betalt inn, altså egne penger som man tar ut igjen ved arbeidslivets slutt.

Wiborg understreket at FrP var mot pensjonsreformen som ble vedtatt i 2011. Han syn på denne reformen var at den ene og alene ble utformet for å spare pensjonskroner. Underreguleringen var det mest ulykksalige grepet. Det har vi sett resultatet av de siste tre årene, understreket Wiborg. Det har vi ikke fått rettet opp selv om vi er i regjering, så vi fortsetter kampen for å fjerne underreguleringen.

Wiborg var også inne på andre måter pensjonistenes økonomi har blitt styrket på, blant annet gjennom skatteletter. Han kom også inn på Stortingets behandling av trygdeoppgjøret og signaliserte at det var vilje til å se på å ta denne behandlingen tilbake til Stortinget på våren.

Lønnslippen fra NAV var også et tema. Et enstemmig Storting vedtok å stoppe papirutsendelser av denne. Wiborg kunne melde om at Stortinget skal behandle dette i morgen. Der kommer Stortinget til å be regjeringen om å utrede kostnader og virkning, med sikte på å gjeninnføre lønnsslippen for de som har behov for å få den på papir.

Etter innlegget ble det åpnet for spørsmål og kommentarer. Først ut var leder av LOPs pensjonsutvalg som rettet kritiske spørsmål om den politiske viljen til å rette opp den uheldige pensjonsutviklingen man har sett de siste årene. Han understreket at pensjonsreformens intensjon ikke har blitt fulgt, og at dette kunne regjeringen ha gjort noe med.

Det ble også uttrykt en del synspunkter i forhold til lønnslippen fra NAV, de fleste delegatene utrykte misnøye med den nye ordningen.

alt

Flotte toner fra Byneset seniorkor

alt

Mange spørsmål og kommentarer

alt

Erlend Wiborg (FrP), nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomite

KJELL2.jpg
@