LOPs leder fratrer

LOPs leder har fratrådt sitt verv. Nestleder Torild Ofstad trer inn i ledervervet. Les hennes redegjørelse her.

Fredag, 16. oktober sendte leder Isak Rosenvold en mail hvor han sa fra seg ledervervet fra samme dato. Dette beklager jeg meget sterkt og takker for samarbeidet. I følge LOP's håndbok trer nestleder inn i lederrollen ved forfall. Dette tar jeg til etterretning og tar på meg lederoppgavene.
Konsekvensene av  leders fratreden og hvordan den videre saksgang skal være, vil bli drøftet på neste sentralstyremøte 26. november.

Med vennlig hilsen
Torild Ofstad

Trondheim, 19. oktober 2015

zBwQuvq9mU3nuQ9FnFeV0QFLBBfLzYbn9dKprlW5-W1w.jpg