LOPs nye sentralstyre

På landsmøtet forrige uke ble det valgt nytt sentralstyre. Her kan du lese litt om hver enkelt av medlemmene.

alt

Fra venstre: Asgeir Brekke, Wenche Pettersen, Aud Toppe Christensen, Astrid Bjellebø Bayegan, Torild Ofstad, Rannveig Bærheim, Turid Schuller Sølland, Torgeir Jens Pettersen, Turid Mæhre Olsen og Lillian Saxegaard

 

Leder:

Torild Ofstad
f. 1946. Tidl. sekretær i sitt lokallag. Nestleder i sentralstyret i perioden 15. juni 2014 til 15. oktober 2015. Fra 16. oktober 2015 fungerende leder. Cand. mag Universitetet i Oslo (sosialøkonomi mellomfag, statistikk mellomfag, historie grunnfag med samfunnsfag, forberedende prøver i filosofi og matematikk). Videre praktisk pedagogikk, ledelse og personalarbeid og master i kunnskapsledelse. Hun har arbeidet i ulike undervisningsstillinger, og hatt lederstillinger som hovedlærer, undervisningsinspektør og rektor. I tillegg har hun arbeidet utenfor skolen i Statistisk sentralbyrå, økonomimedarbeider i Inter Service og konsulent ved Statens Utdanningskontor. Hun har bred organisasjonserfaring og har arbeidet på oppdrag for Rådet for videregående opplæring og Statens Utdanningskontor, samt deltatt i en rekke arbeidsgrupper på fylkeskommunalt nivå.

 

Nestleder:

Rannveig Bærheim
f. 1947. Adjunkt fra Universitetet i Trondheim med fagene matematikk, kjemi og pedagogikk. Har deltatt i en rekke kurs av faglig og pedagogisk art. Har også vært benyttet som kursholder ved en rekke anledninger. Har vært politisk aktiv. Har vært medlem av formannskapet og bystyre i Sandnes kommune. Har sittet i en rekke kommunale utvalg og styrer bl.a. Helse og sosialstyret. Meddommer i Herredsretten over mange år. Leder i Skolelederforbundet i Sandnes og Gjesdal, samt kommunetillitsvalgt og forhandlingsleder.

 

Styremedlemmer:

Torgeir Jens Pettersen
f. 1940. Adjunkt (kroppsøving, forming, samfunnsfag/historie og veiledning). Lærer ved ungdomsskole/v.gående. Undervisningsinspektør i voksenopplæring i Forsvaret, samt idrettsoffiser. Bistilling som områdesjef i Heimevernet. Har vært lokalagsleder/hovedtillitsvalgt i Norsk Lærerlag, nestleder og styreleder i Nordland lærerlag. Tillitsvalgt for undervisningspersonell i forsvaret tilknyttet Utdanningsforbundet. Leder og styremedlem i styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet, samt nestleder i styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet i Nordland. I tillegg en rekke tillitsverv innenfor idrett (friidrett og håndball).

 

Asgeir Brekke
f. 1942. Leder av Tromsø lokallag. Professor ved Universitetet i Tromsø. Har vært forfatter og medforfatter til en rekke bøker om Nordlyset. Er en etterspurt foredragsholder om samme tema. Han har vært leder for Fysisk Institutt ved UiT, leder av det internasjonale EISC AT Council, nasjonal delegat til ESAs forskningskomite, medlem av styret i Norsk Romsenter og leder av Norsk Fysikkråd. Han har mottatt Norges forskningsråds pris for fremragende forskning, samt en rekke andre priser. Han har vært medlem av skolestyret og den første leder av Tromsø kommunale foreldreutvalg.

 

Aud Toppe Christensen
f. 1949. Nyvalgt leder av Bergen og omland lokallag. Når det gjelder utdannelse har hun 1. avd. jus, Bergen lærerhøgskole, utdanning ved UiB og HiB med fagene engelsk mellomfag, pedagogikk mellomfag og religionshistorie. Har vært lærer, fagrettleder, rådgiver og rektor ved ungdomsskole. Hovedkurset ved Forsvarets Høyskole. Fagforeningsleder, først fylkesleder i NUFO. Hun ledet fusjonen i Hordaland mellom NUFO, handelslærerlaget, faglærerlaget og spesiallærerlaget, og ble fylkesleder i den nye organisasjonen Lærerforbundet. Denne er nå fusjonert med Utdanningsforbundet. Har vært organisasjons- og personalsjef i Bergen kirkelige fellesråd. Har videre vært inspektør, personal- og plansjef.

 

Lillian Saxegaard
f. 1940. Medlem av sentralstyret i perioden 2014 – 2017. Sykepleier med en rikholdig og variert utdanning for arbeid i helsevesenet, med spesiell vekt på arbeidet blant unge med psykiske problem og innenfor geriatrisk sykepleie. Hun har vært leder i Oslo lokallag, og er for tiden styremedlem i lokallaget. Videre medlem av det sentrale turutvalget og medlem av redaksjonsrådet for «Vi i LOP».

 

Wenche Pettersen
f. 1947. Hun er nestleder i Nedre Romerike lokallag. Hun har utdanning som radiooffiser. Hun har yrkeserfaring som radiooffiser, samt arbeidet som lærer/mottakskontroll byggesaker/arkivar. Hun har politisk/organisasjonserfaring som medlem av kommunestyre, formannskap og ulike hovedutvalg bl.a. helse og sosialtjenester. Styremedlem av Kommunenes Sentralforbund Akershus, styremedlem ulike interkommunale selskap og medlem av en rekke andre råd og utvalg.

 

Varamedlemmer:

Astrid Bjellebø Bayegan
f. 1943. Varamedlem i sentralstyret i perioden juni 2014 til oktober 2015. Deretter fast medlem fra oktober 2015. Embedseksamen ved Menighetsfakultetet. Senere en del tilleggsutdanning for forskjellig arbeid innenfor Den norske kirke. Har vært sykehusprest og Norges første kvinnelige prost. Hun er leder i fagutvalget for pensjonister i Presteforeningen. I tillegg en rekke tillitsverv i samme forening i årenes løp.

 

Turid Mæhre Olsen
f. 1940. Leder i Midt-Helgeland lokallag. Varamedlem/fast medlem i sentralstyret i perioden 2011 – 2014. Medlem av sentralstyret i perioden 2014 – 2017. Adjunkt samt en rekke utdanninger for både praktiske og teoretiske fag for skoleverket. Har arbeidet som allmennlærer, sosiallærer og rådgiver. Har vært aktiv i Mosjøen Lærerlag, samt vært medlem av styret i Midt-Helgeland lokallag. Hun har vært og er leder av det sentrale KKK utvalget.

 

Turid Schuller Sølland
f. 1942. Hun er leder av Telemark lokallag. Adjunkt med fagene idrett, musikk, dans, drama og forming + lærerskole. Tillitsvalgt og styremedlem i Lærerlaget, Utdanningsforbundet og Lærerforbundet. Mange år som styremedlem og AU–medlem i Landsstyret i LFF (Landslaget for Fysisk Fostring i skolen). Var fylkesleder i LFF –Telemark i mange år. Har mange års erfaring med å arrangere og lede kurs i dans, kroppsøving og ski.

Sentralstyret.jpg
@