Løser samhandlingsreformen noe?

16. mars 2010

Mer presist spurte LOP-lokallagene i Midt-Norge: Løser samhandlingsreformen helse-Norges problemer? da de var samlet til regionkonferanse 16. mars. Regionkonferansen støttet intensjoner og forslag til endringer, men understreket at nødvendige økonomiske ressurser må avsettes for at reformen skal kunne realiseres. Klikk under for å lese mer Lokallagene i Midt-Norge ser at i den situasjonen de fleste kommuner befinner seg i, må ressursene øremerkes. Reformen vil være ressurskrevende og forutsetter en betydelig omfordeling fra helseforetakene til kommunene. Det må derfor bygges opp en meget sterkere medisinsk eldreomsorg med styrket behandling og rehabilitering for å møte reformens intensjoner.

Videre er bedre oppfølging av helsetilstanden hos eldre med forebyggende effekt og mulighet for å demme opp for mer tyngdende omsorg spesielt viktig. I tillegg er det viktig med spesialenheter for behandling av kronikere, noe som kan redusere antall sykehusinnleggelser, samtidig som det gir større trygghet både for pasienter og pårørende, uttaler LOP-lokallagenes representanter. En vesentlig forutsetning for at reformen skal lykkes, er en samlet sykehjemskapasitet som kan dekke behovet for behandling og rehabilitering og føre til reell avlastnin og god samhandling med helseforetaka.

Regionkonferansen fremhevet at et riktig og tilstrekkelig apparat i kommunene for behandling, rehabilitering og oppfølging av eldre med sjukdom vilvære helt avgjørende for gjennomføring av reformen - fordi eldre med helse- og funksjonssvikt er ei stor gruppe og utgjør en stor andel av sykehusinnlagte.