Lovbrudd ved sykehjem

25. januar 2010

LOP Trondheim reagerer kraftig på skremmende forhold ved flere av byens sykehjem som Helsetilsynet har betegnet som "klare  lovbrudd".  Medlemsmøtet 21. januar vedtok enstemmig en uttalelse hvor det pekes på flere kritikkverdige forhold og bekymring for utviklingen av offentlig helsestell. Uttalelsen er sendt som åpent brev til Trondheim kommune ved ordføreren. Leder Annbjørg Ulset Evensen mener andre lokallag bør følge med i hva som skjer på sykehjem og reagere overfor kommunen hvis kritikkverdige forhold avdekkes. - Og husk media, legger hun til, kopi av brevet ble selvsagt sendt Adresseavisen. Brevet med uttalelsen i sin helhet finner du ved å klikke Les mer Trondheim 21.januar 2010 Åpent brev til Trondheim kommune v/ordføreren I den senere tid er det avdekket en rekke skremmende forhold ved flere av byens sykehjem. Helsetilsynet betegner det hele som klare lovbrudd. Det er gjennomført nedbemanninger ved sykehjemmene som har fått store konsekvenser både for beboere og ansatte. Det er nok å vise til at beboere har falt og slått seg kraftig uten at pårørende er blitt varslet. Grunnleggende behov for ernæring blir ikke tilstrekkelig ivaretatt, samt at det i mange tilfeller er mangelfull ivaretakelse av personlig hygiene.

Trondheim offentlige pensjonistforening, lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister, kan ikke akseptere at slikt skjer i dagens samfunn ved våre sykehjem. Vi vil minne om at vi som eldre i det øyeblikk vi er brukere av sykehjem også bidrar i driften av sykehjemmet. I tillegg til at vi gjennom vårt yrkesaktive liv har betalt skatt til kommunen, blir vi trukket 75/85% av vår nettopensjon og annen inntekt som går til sykehjemmet. Vi er tilhengere av offentlig helsestell. Tving oss derfor ikke til å søke private løsninger den dagenvi har behov for det. Det har vi ikke fortjent.

Annbjørg Ulset Evensen, leder