Må vente på tall for utviklingen av pensjoner

Sist uke kom teknisk beregningsutvalg med sin foreløpige rapport. Dette utvalget er partssammensatt og beregner grunnlaget for inntektsoppgjørene hvert år, tallene utvalget kommer med innvirker også på beregningen av pensjonene.

Vanligvis er også inntektene for pensjonistene tatt med i den foreløpige rapporten, men i år er ikke disse tatt med, og pensjonistene må vente til neste måned før disse tallene kommer. Senior Norge skriver om dette på sine nettsider HER.

Pensjonene blir regulert etter at de såkalte frontfagene har forhandlet fram sine lønnsavtaler. Fra 2020 til 2021 var den gjennomsnittlige lønnsveksten 3,5 prosent. Reallønnsveksten etter skatt var på 0,1 prosent i gjennomsnitt, men dette varierer mellom ulike grupper av lønnstakere.

LOP vil i vårens trygdeoppgjør bruke sin styrke og forhandlingsrett til å ivareta interessene til pensjonister fra offentlig sektor.

bigstock-Vector-stacks-of-coins-Gold--89708645.jpg
@