Mange fordeler med frivillig arbeid

En ny studie viser at for personer som er 65 år og oppover fører deltakelse i frivillig arbeid til større tilfredshet med livet, enn for personer som ikke engasjerer seg.

Studien basert på data fra NorLAG og SHARE ser på effekter av frivillig arbeid på livstilfredshet blant personer over 50 år i 12 Europeiske land.

Forskerne bak studien påpeker at man ikke vet eksakt årsak-virkning mekanismene bak funnene i denne studien, men mener likevel at det er gode grunner til å tro at den økte livstilfredsheten som frivillig arbeid gir henger sammen med at slike aktiviteter fører til både fler relasjoner, økt sosial kontakt og opplevelse av mening i hverdagen. Dette er effekter som kommer i tillegg til den positive samfunnseffekten som kommer ut av det frivillige arbeidet.

LES MER OM DENNE STUDIEN HER

bigstock-Senior-happy-woman-using-ipad-73149421.jpg
@