Mange unødvendige sykehusinnleggelser

I januar kom en ny rapport fra helsedirektoratet som viser at mange eldre legges inn på sykehus for sykdommer og skader som kunne vært forebygget ute i kommunene. Dette er stikk i strid med målet om at behandling skal skje på lavest mulig nivå.

 «Mange eldre legges inn på sykehus som følge av akutte tilstander som dehydrering, mangelanemier, infeksjoner og influensa. – Dette er forhold som potensielt kunne vært forebygget ved god oppfølging fra fastlege». Det sa helsedirektør Bjørn Guldvog ved lanseringen av rapporten. Hele rapporten kan du lese HER. Også kroniske sykdommer som astma, KOLS og hjertesvikt fører til mange innleggelser som kunne vært unngått.

Et pågående tiltak for å bedre pasientforløpet for eldre og kronisk syke er åtte læringsnettverk «Gode pasientforløp» over hele landet, der over 160 kommuner deltar sammen med sykehusene i regionen. Disse nettverkene gjennomføres i perioden 2016-2019. Læringsnettverkene skal forbedre overgangene i pasientforløpet både internt i kommunene og sykehusene, og mellom sykehus og kommune. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. I januar 2018 var nærmere 200 mennesker samlet i Oslo til Gode pasientforløps første erfaringskonferanse. HER kan du lese mer om erfaringene så langt.

LOPs helse- og omsorgsutvalg har også fokusert på desentralisert organisering og lokale pasient- og brukerombud i sitt nylig utarbeidede høringssvar: Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud m.v.  Dette høringssvaret kan du lese HER.

 

2018-51-2-1-563x350.jpg
@