Manglende forståelse for å bli gammel og syk

07. oktober 2011

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) beklager sterkt at regjeringen foreslår å fase ut fradragsrettigheten for store sykdomsutgifter ved å omdisponere midlene, sier leder Kjell Helland etter at nasjonalbudsjettet for 2012 er framlagt. Hanviser til at det er mange pensjonister som i dag har dette fradraget og at forslaget vil føre til ytterligere skatteskjerpelser for mange pensjonister og yngre uførepensjonister.

LOP vil derfor understreke at det er udiskutabelt at sykdom og ekstrakostnader i forhold til sykdom og helse øker betraktelig med årene, framholder lederen. Vi har i alle år fått høre ay vi skal få en trygg alderdom, sier han og LOP vil derfor minne om ay en trygg alderdom også forutsetter trygghet i forhold til økonomi og helsetilbud. Vi kan derfor ikke akseptere at eldre mennesker skal være avhengig av god helse og god økonomi for å få den hjelpen de trenger.

@