Manipulering med statistikk

Siste ukes utgave av «Debatten» på NRK viser hvor viktig pensjonistenes samfunnsengasjement er. Pensjonene og velferdsordningene for pensjonistene er hardt presset. Den argumentasjonen vi fikk servert i dette programmet var også et indirekte forsvar for underreguleringen på 0,75% sier LOPs styreleder Torild Ofstad.

Det ble lagt fram et tallmateriale for utvikling av pensjoner og lønn basert på prosent, og ikke på det reelle tallgrunnlaget. Dette er manipulering med statistikk som bidrar til å skape et inntrykk at pensjonistene har alt for god råd, og nærmest snylter på yngre generasjoner.

En slik form for debatt er lite konstruktiv og skaper kløft mellom generasjonene. Noen grupper føler tydeligvis at deres gode ordninger trues- hvem kan man angripe? Pensjonistene er tydeligvis greie for det formålet. Et gufs fra andre tider avslutter Torild Ofstad.

Hvis du ikke fikk den med deg kan du se hele debatten her: https://tv.nrk.no/serie/debatten/NNFA51082516/25-08-2016

HFP8pMVaTd06pgDlN7-gOQ_EFAFEEapoggfOAZSDk4nw.jpg
@