Med de eldre i fokus

Det er for tiden mye fokus på eldre som ressurser både i frivillig sektor og i arbeidslivet. Denne høsten går det to arrangementer av stabelen med dette fokuset.

«Arbeidslivskonferansen» arrangeres årlig av Kommunenes Sentralforbund (KS). Denne holdes i år den 12. september, og har som hovedtema å peke på dagens og morgendagens eldre som en ressurs. Mer om denne konferansen finner du HER.

Også tankesmien Agenda setter fokus på dette temaet. 9. oktober arrangerer de frokostmøte med tittelen «Kan eldre være en ressurs for både arbeids- og samfunnsliv?».

nettsiden til Agenda finner vi mer om temaet: Vi blir stadig flere eldre. Samtidig kan den offentlige samtalen om «eldrebølgen» gi inntrykk av at dette først og fremst er en utfordring eller et problem. Dette på tross av at vi vet at de eldre blir stadig friskere, er mer aktive og kommer til å leve lengre enn vi kunne forestille oss for bare noen tiår siden. Hvordan kan vi tenke merhelhetlig om eldre som ressurs? Hva skal være den nye politikken for at eldrebølgen kan bli et gode i arbeidsliv, frivillighet og nabolag?

Møtet holdes i Oslo, og er åpent. Så for den som har tid og lyst er det mulig å melde seg på HER.

Businesskvinne.jpg
@