Med i "Debatten"

20. oktober 2011

LOPs nestleder Turid Frimo deltok i "Debatten" på NRK1 i kveld. Hun understreket at pensjonsoreformen pisker offentlig ansatte ut av jobben i steden for å gi gulrøtter til å fortsette etter fylte 67 år fordi de taper på det. - Det er lite trolig at privat sektor vil stå i kø for å ansette 67-åringer fra offentlig sektor, fortsatte hun . Videre framholdt Frimo at dagens politikere allerede har gjort pensjonsoforholdene mindre forutsigbare for dagens pensjonister. Nestlederen uttrykte også bekymring for dagens unge som ligger an til å bli taperne i reformen. Stortingsrepresentant Steinar Gullvåg (Ap) forsvarte effekten i offentlig sektor ved å vise til at organisasjonene ikke hadde ønsket endringer i offentlig tjenestepensjonsordningene og dermed var det blitt sånn. Både stortingsrepresentant Roger Eriksen (FrP) og rådgiver Stein Stugu i de Facto imøtegikk dette på det sterkeste ved å legge ansvaret på regjeringen. For øvrig var debatten preget av at det hersker stor forvirring rundt gamle og nye ordninger, AFP m.v. Men ulikhetene den nye ordningen medfører burde være lettere å få øye på nå.

Dermed er pensjonsvilkårene for offentlige pensjonister satt på dagsorden slik LOP lenge har arbeidet for.