Mener kommunene ikke bryr seg om innbyggernes helse

Mindre enn halvparten av oss har tillit til at kommunen vi bor i bryr seg om livskvaliteten og helsetilstanden til innbyggerne sine. Det skriver Statens seniorråd i en pressemelding.

 – Dette koblet med at god helse er den klart viktigste enkeltfaktoren for å sikre god livskvalitet når en blir eldre, viser at kommune-Norge har en jobb å gjør, sier leder i Statens seniorråd, Wenche Frogn Sellæg.

Tallene er hentet fra TNS Gallup sitt Helsepolitiske barometer utført blant 1700 nordmenn over 16 år.

Kommunene har et lovpålagt ansvar om å fremme helse. – Det er her det svikter, sier Frogn Sellæg som synes det er nedslående at så mange mener kommunen de bor i ikke bryr seg om verken livskvalitet eller helsetilstand til sine innbyggere. I tillegg til at mindre enn halvparten av de spurte mener kommunene deres bryr seg, svarer en av fem at de ikke vet om kommunen deres er opptatt av innbyggerens helse. – Totalt sett blir dette et begredelig resultat, sier Frogn Sellæg.

Les hele saken HER

befbab418ba98e09_400x400ar.jpg
@