Mer satsing på forebygging og tidlig innsats er nødvendig

Sist torsdag på Arendalsuka ble det presentert en ny rapport som har tatt sikte på å gi en oppdatert virkelighetsbeskrivelse av situasjonen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Det er Menon som har utført rapporten på vegne av Norsk Sykepleierforbund. En av konklusjonene i denne rapporten er at samfunnet må redusere etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester for å kunne møte utfordringene framover. Derfor må det satses mye mer på forebygging og tidlig innsats. Folkehelsetiltak som kan hindre behov for helse- og omsorgstjenester vil også være viktig.

Til tross for politisk fokus, reformer og tiltakspakker for å styrke de kommunale helse- og omsorgstjenestene, har man i følge denne rapporten ikke lykkes med dette. Samhandlingsreformen skulle styrke kommunenes rolle og økonomi gjennom en økonomisk satsing på det kommunale helse- og omsorgstilbudet. Men dette er ikke gjennomført – kommunene har ikke fått overført de pengene som er nødvendig for å kunne gjennomføre de oppgavene som Samhandlingsreformen krever. Dette igjen fører til mangel på bemanning og kompetanse, og også svekket kvalitet i tilbudet.

Hele rapporten kan du lese HER.

2018-51-2-1-563x350.jpg
@