Mer stå-på-vilje med alderen

En gruppe forskere har sett på hvordan viktige faktorer for å bli ordentlig god til noe forandrer seg med årene. Konklusjonen er langt mer positiv enn det mange kanskje ville tro.

Professor Hermundur Sigmundsson ved Institutt for psykologi ved NTNU er førsteforfatter av forskningsartikkelen Motivational Factors Are Varying across Age Groups and Gender som tidligere i vår ble publisert i tidsskriftet International Journal of Environmental Research and Public Health. Forskningen er basert på 1548 personer i alderen 13 til 77 år og hovedfokuset var å se på hvordan stå-på-viljen og troen på at man skal lykkes med å bli bedre endrer seg med alder og i forhold til kjønn.

Og mens resultatene viser at lidenskapen på områder som man brant mye for tidligere, nok blir redusert med alderen, så ser man også at stå-på-viljen faktisk øker med årene.

Forskningen viser også forskjeller i kjønn: «Menn er jevnt over mer lidenskapelige enn kvinner når det kommer til slikt som de virkelig brenner for. Kvinner tar det imidlertid igjen på et annet område. Kvinner har jevnt over større tro på at de skal lykkes med det de vil bli gode til, det vil si troen på vekst. Dette er en av de første gangene at det er påvist» sier Hermundur Sigmundsson i en artikkel om dette på Forsking.no.

bigstock-Happy-Smiling-Senior-Man-Drink-364383568.jpg