Midlene til eldreomsorg må øremerkes

22. juli 2013

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) mener at situasjonen i eldreomsorgen har blitt så alvorlig at midler fra staten til kommunene til eldreomsorg og særlig til sykehjemsplasser nå må øremerkes. Noe annet kan ikke aksepteres. Regjeringen kan ikke løpe fra sin egen verdighetsgaranti.  Fra LOPs side vil derfor dette være et krav når vi møter regjeringen til drøftinger om statsbudsjettet i desember, sier LOP-leder Kjell Helland.

LOP krever enkeltrom til alle som ønsker det, en forsvarlig bemanning og mange nok aktivitører som gjør at beboerne på sykehjem trives og synes de fortsatt har en god livskvalitet. LOP-lederen reagerer sterkt på TV-reportasjene om at både to-tre eldre må dele rom på sykehjem i flere kommuner, og at dette er mennesker som ikke engang kjenner hverandre. Dette er en skam for velferdsNorge! Sier Helland, uansett hvilken begrunnelse den enkelte kommune gir for dette, er det ikke slik eldre mennesker skal behandles når de trenger sykehjemsplass. Kommunene har de senere år fått store pengeoverføringer fra staten. Nå må midlene til sykehjem øremerkes, ellers bruker kommunene pengene til andre formål.  Kravet er nok sykehjemsplasser med forsvarlig bemanning og tilstrekkelig mange aktivører til å sikre beboerne trivsel og god livskvalitet, slår LOPs leder fast.
Kjell-Helland.jpg
@