Miljøvennlig kleshold

I løpet av neste år skal alle norske kommuner tilby innsamling av brukte klær og tekstiler. Men hva skal skje med alle de innsamlede klærne? Forskere ved OsloMet har spurt folk hva som gjør at de kvitter seg med klærne sine.

Ikke overraskende svarer respondentene at man kvitter seg med klær fordi de har blitt slitt, har blitt for små eller har gått av moten. Og de klærne som beholdes lengst er skreddersydde klær. De klærne som blir aller minst brukt er de som man har kjøpt brukt.

SIFO-forsker Kirsi Laitala sier til OsloMets nettsted at de mest miljøvennlige klærne vi har, er de som vi allerede har i skapet.

Mange bruker gjenbrukskonteinere fra ulike organisasjoner når de skal kvitte seg med gamle klær. Fordi gjenbruksmarkedet i Norge foreløpig er veldig lite, havner 97 prosent av disse klærne i fattige land der det som oftest ikke er noen organisert avfallshåndtering. Dermed blir dette et stort miljøproblem i disse landene. 

Hva som skal skje med klærne som kommunene skal begynne å samle inn fra neste år er ikke helt fastlagt enda. Tekstil-til-tekstil-resirkulering er en løsning, men resirkulering krever mer energi enn gjenbruk. Så det aller beste er at vi beholder de klærne vi har og ikke kjøper nye, sier forskeren.

bigstock-Stack-Of-Clothing-2779102.jpg
@