Mindre = bedre!

Alkoholforbruket i befolkningen kartlegges jevnlig, og for seniorer kan det være av interesse å vite at jo eldre man blir, jo sterkere blir de negative effekter av alkohol. Blant annet øker risikoen for sykdommer og ulykker med relativt små mengder alkohol.

Forskning.no publiserte nylig en artikkel om det økte alkoholforbruket hos eldre mennesker i Sverige. Blant 75-år gamle svensker har 27 prosent av mennene og 10 prosent av kvinnene en risikabel alkoholbruk. Spesielt blant eldre kvinner ser svenske forskere en sterk økning i alkoholbruken. Siden 1970-tallet er andelen eldre kvinner med risikabelt alkoholforbruk økt fra 1 prosent til 10 prosent.

For Norges del viser tall fra rapporten «Alkohol i Norge» fra Folkehelseinstituttet at alkoholforbruket blant norske 60-åringer har gått litt ned de siste to årene. Der 60-åringene i 2016 oppga at de drakk i snitt 57 ganger i året, oppga de i siste undersøkelse at de drikker 53 ganger i året. Totalforbruket i Norge er ganske lavt sammenlignet med resten av Europa, men noen drikker veldig mye mer enn andre. Typisk for Norge er at det er en stor forskjell på hvor mye folk drikker, forskerne anslår at 10 prosent av befolkningen i Norge står for rundt halvparten av det totale alkoholkonsumet. Dette forholdet holder seg også når totalforbruket øker.

Jo eldre man blir, jo mer følsom blir man for alkohol i forhold til sine yngre dager. Og jo eldre man er, desto høyere blir alkoholinnholdet i blodet ved å drikke samme mengde alkohol. Dette kan forklare at risikoen for sykdommer og ulykker også øker med relativt små mengder alkohol, sier forskerne bak den svenske studien. Når man blir eldre har man mindre muskelmasse og vann i kroppen å fordele alkoholen på. Også enzymene i leveren som bryter ned alkoholen fungerer dårligere hos eldre. Alkohol kan også både redusere og endre på virkningen av flere typer medisiner.

Den norske organisasjonen for alkovett «Av og til» skriver på sine nettsider at alkoholforbruk hos eldre fører til økt risiko for både mange kreftformer og hjertesykdom. Også symptomer på den vanligste formen for demens, Alzheimers, forsterkes ved bruk av alkohol. Men demens kan også oppstå som et resultat av alkoholens direkte virkninger, såkalt alkoholisk demens, hvor alkohol i seg selv virker direkte sykdomsskapende på hjernen og nervesystemet. «Alkohol forsterker de vanlige aldringstegnene, gjør oss dårligere til å takle belastninger, og forsterker sykdomsutvikling». Kanskje noe å tenke på for både yngre og eldre?

bigstock-Happy-Senior-Couple-Toasting-2930548.jpg