Mindre stress for optimister

233 eldre menn har vært objekter for forskning på hvordan stress påvirket dem. En svakhet ved studien er at den bare er utført på eldre menn, men forskerne bak studien tror resultatene også gjelder for eldre kvinner.

Det er det medisinske tidsskriftet «The Journals of Gerontology» som har omtalt studien i sin mars-utgave dette året. Studien er utført ved Boston University School of Medicine, de har skrevet om forskningen i en pressemelding som kan leses HER.

Studien har pågått over til sammen 22 år og er basert på spørreskjemaer. Etter å ha svart på det første spørreskjemaet gikk det 14 år, deretter skulle gruppen i de påfølgende 8 årene rapportere flere ganger om hvilke situasjoner de opplevde som stressende i løpet av en uke.

Forskerne fant at de med et mer optimistisk syn på livet opplever stressende situasjoner på omtrent samme måte som de med et mer pessimistisk utgangspunkt. Forskjellen lå derimot i at de mer optimistiske personene havnet i færre stressende situasjoner. Men hvordan kan det ha seg? Forskerne tror at forklaringen kan ligge i at optimistiske personer håndterer stress på en mer konstruktiv måte, og dermed unngår en del negative emosjonelle opplevelser. Dermed blir deres totalopplevelse at de har færre stressende opplevelser, selv om omstendigheten kan være like.

Den engelske avisen «The Guardian» har også omtalt denne studien. I artikkelen kommenterer professor Andrew Steptoe de aktuelle funnene, og fremhever at det ikke er utenkelig at optimister havner i færre konflikter, og at det er store muligheter for at  optimister har en litt høyere terskel for hva som oppleves som stressende.

Forskerne bak studien mener at funnene støtter tidligere teorier som at optimisme gir bedre helse i alderdommen. Dette understøttes også av en tidligere artikkel på Forskning.no som du kan lese HER. I den artikkelen kan man også lese den gode nyheten om at optimisme kan læres.

Hele den nye rapporten fra «The Journals of Gerontology» kan du lese HER.

bigstock-Senior-Couple-Inside-Home-Duri-448582546.jpg