Mindre til de som har minst

I dag har regjeringen lagt fram statsbudsjettet for 2018. Mange små prisøkninger i hverdagen gjør det ikke mindre aktuelt å kjempe for at pensjonene må følge tritt med prisveksten. For de pensjonistene som har lave pensjoner og allerede sliter med å få endene til å møte betyr dette forslaget en ytterligere reduksjon i levekårene.

Det er heller ikke er nevnt noe om pensjonene i dette forslaget, det gir desverre grunn til at anta at  gjeldene praksis fortsetter.

NRK-lisensen økes med 55 kroner og strømmen blir også litt dyrere i det elavgiften øker til 16,58 prosent per kilowatt.

For helsetjenester vil  egenandelstaket  øke med 53 kroner mer hos lege før du får frikort, i det grensen heves fra 2205 til 2258 kroner. Det er utgifter til lege, psykolog, poliklinikk, røntgen og laboratorieprøver som teller inn her.  For egenandelstak 2 må du betale 35 kroner mer før du når egenandelstaket, i det grensen heves fra 1990 til 2025 kroner. Det er blant annet utgifter for fysioterapi og rehabilitering som teller inn her.

For den giverglade pensjonist blir gavefradraget for gaver til religiøse og ideelle organisasjoner det samme som i fjor; altså maksimalt 30.000 kroner. Du kan selvfølgelig gi bort mer enn dette, med det vil da ikke kunne føres for skattefradrag.

Den som av og til nyter et glass av det sterke, vil måtte punge ut med 1,5 prosent mer for vin, øl og brennevin. Også snus og tobakk blir prisjustert i henhold til forventet prisvekst. Det betyr at 100 gram sigarer vil koste 259 kroner, det samme vil 100 gram sigaretter. 100 gram snus vil koste 105 kroner.

I formueskatten foreslås det ingen endringer. Bunnfradraget blir stående på samme nivå som i år: 1,48 millioner kroner. Dette betyr at man skal betale skatt av formuer over 1,48 millioner.

For den reiseglade pensjonist vil flypassasjeravgiften settes opp i takt med prisstigningen fra 82 til 83 kroner pr. passasjer pr. reise. For den som reiser kollektivt vil prisene stige med 2 prosent, i det momsen på kollektivreiser settes opp fra 10 til 12 prosent.

Du kan lese mer om regjeringens forslag til statsbudsjett på NRKs sider.

penger.jpg
@