Mørke skyer foran trygdeoppgjøret 2017

Den foreløpige rapporten fra Teknisk Beregningsutvalg, TBU, tyder på at alderspensjonistene får en negativ realvekst i pensjonsinntektene for tredje år på rad og en inntektsvekst vesentlig lavere enn det pensjonsreformen egentlig skulle gi.

Tekst: Hans Erik Pettersen, leder av Pensjonsutvalget

I 2016 økte pensjonsinntektene med 1,7 prosent fra 2015, da er ikke budsjettøkningen for gifte/samboere og minstepensjonistene regnet inn.

Prisstigningen anslår TBU til 3,6 prosent. Realinntekt er pensjonsinntektvekst minus prisvekst, altså 1,7-3,6 som gir en negativ vekst på 1,9 prosent i 2016. Det var også en negativ realvekst i 2015.
I fjor ble det lagt til grunn at de yrkesaktive skulle ha en gjennomsnittlig inntektsvekst på 2,4 prosent. Foreløpige tall tyder på at den i stedet blir 1,7 prosent. Altså likt med alderspensjonistene og for såvidt da i tråd med det LOP hevder som prinsipp, at alderspensjonistene skal ha samme inntektsutvikling som de yrkesaktive, på godt og ondt.

Men den lavere inntektsutviklingen for de yrkesaktive enn tidligere beregnet, må vi betale for i trygdeoppgjøret 2017. Differansen mellom det en la til grunn i 2016 og det det faktisk ble, blir trukket fra i oppgjøret 2017. Med andre ord: 2,4 -1,7 gir et fratrekk på 0,7 prosent.

Anta at en legger en inntektsvekst for de yrkesaktive på 2,6 prosent til grunn i 2017 (anslag fra Statistisk Sentralbyrå) Da vil en først trekke fra disse
0,7 prosent og deretter trekke fra den faste fradragsfaktoren på 0,75 prosent. En vil i tilfelle få en årsvekst i alderspensjonen på ca 1,1 prosent, mens prisveksten er anslått til 2 prosent. En negativ realvekst på ca 0,9 prosent i 2017 om de foreløpige tallene slår til.

Det er ikke akseptabelt at alderspensjonistene systematisk gjennom flere år får en negativ realvekst. Om regjering og Storting ikke vil følge vårt prinsipp om at alderspensjonistene skal ha samme utvikling som de yrkesaktive, må de i hvertfall følge sitt eget vedtak i pensjonsreformen om gjennomsnittet av lønns- og prisvekst.

Trygdeoppgjøret kommer rett foran et stortingsvalg. Det blir spennende å se om partiene tar grep for å rette opp dagens automatiske beregninger og sikrer reell stortingsbehandling av trygdeoppgjøret i etterkant. Vi må i hvertfall gjøre vårt til at det skal skje.

(Denne artikkelen er også publisert i siste utgave av "Vi i LOP")

bigstock-Busines-Down-Shiny-Chart-Width-45779593.jpg
@