Mulig samarbeid med Utdanningsforbundets pensjonister

22. mars 2013

Onsdag 20. mars deltok LOPs leder Kjell Helland i et møte med tillitsvalgte fra Utdanningsforbundets pensjonister i Telemark. Bakgrunnen for møtet er at sentralstyret i LOP og Utdanningsforbundets pensjonister for tiden diskuterer ulike former for et tettere samarbeid. På møtet informerte Kjell Helland om vår organisasjon, og hvilke tilbud vi kan gi våre medlemmer. Han orienterte også om drøftingsmøtene med regjeringen når det gjelder statsbudsjett og trygdeoppgjør. Videre om det arbeid som skjer i vårt Pensjonsutvalg, og utvalget for Helse - og omsorg, samt at LOP er høringsinstans for departementene når det gjelder saker av betydning for oss eldre/pensjonister. De tillitsvalgte i Utdanningsforbundet opplevde denne informasjonen som svært nyttig i forhold til de diskusjonene de nå skal i tiden fremover når det gjelder det fremtidige samarbeidet med LOP.
IMG_4890.jpg