Mye bra i Primærhelsemeldingen

Torsdag denne uken ble den årlige helsekonferansen avholdt. Der la helseminister Bent Høie frem noen av tiltakene i Primærhelsemeldingen som ble lansert denne uken.

Lederen i Norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild By, mener at meldingen varsler om mange bra tiltak. Det aller viktigste for sykepleierforbundet er lovendringen om profesjonsnøytralitet, noe som skal sikre at kommunene må ha ansatte med den kompetansen som innbyggerne trenger.

Helseministeren understreket også at ingen i dag har oversikt over hvor mange som venter på sykehjemsplass, og dette må man ha på plass. Han vil derfor gjeninnføre ordningen med ventelister til sykehjem.

Regjeringen ønsker også å lovfeste rett til heldøgns pleie og omsorg, og vurderer om det bør fastsettes kriterier for heldøgns omsorgsplasser. Man håper å ha noe på plass på dette området i løpet av 2017.

 

Her er utfrag fra regjeringens pressemelding i forbindelse med fremleggelse av Primærhelsemeldingen:

– Regjeringen vil legge til rette for mer teambaserte helse- og omsorgstjenester og en mer strukturert oppfølging av den enkelte. På den måten skal vi bedre sikre det medisinske og helsefaglige tilbudet både i hjemmetjenesten og på sykehjem, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

For å bedre kvaliteten og kapasiteten i omsorgstjenestene løfter regjeringen frem nye og forsterkede tiltak i stortingsmeldingen:

 • Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenestene
  • Lovfeste rett til heldøgns pleie og omsorg og vurdere om det bør fastsettes kriterier for heldøgns omsorgsplasser
  • Utarbeide en plan i samarbeid med KS som bygger på en forutsetning om netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser.  
  • Bidra til spredning av forebyggende hjemmebesøk for eldre.
  • Innføre kvalitetsindikatorer, blant annet basert på bruker- og pårørenderfaringer.
  • Igangsette et kvalitetsutviklingsarbeid for sykehjem

– Regjeringen vil at eldre skal kunne leve aktive og selvstendige liv og delta i arbeids- og samfunnslivet. Samtidig må det også være gode hjemmetjenester og sykehjemsplasser tilgjengelig når behovet oppstår, sier Høie.

 

Her kan du lese PRIMÆRHELSEMELDINGEN

Mer informasjon finner du også HER og HER.

hoie_helsekonf_070515_800x450.jpg
@