Nå skal det forskes på overgangen fra arbeidsliv til pensjonistlivet

Senter for seniorpolitikk utlyste et forskningsoppdrag som har som målsetning å undersøke hvordan det oppleves å forlate arbeidslivet og gå over til en ny tilværelse som pensjonist. Målet er å få kunnskap om hvordan denne overgangen kan planlegges best mulig.

For noen er prosessen enkel og etterlengtet, for andre kan pensjonering oppleves som en kompleks og krevende separasjonsprosess.

Det er Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet i i samarbeid med Høgskolen i Innlandet som er tildelt forskningsoppdraget.

«Hvilken betydning har arbeidsplassen for den individuelle transformasjonsprosessen i overgangen fra å være yrkesaktiv til en tilværelse som pensjonist? Hva tenker eldre arbeidstakere og de som nettopp har blitt pensjonister om livskvalitet i alderdommen? Hvilke drømmer har de? Og finnes planer om fortsatt aktivitet i frivillighet eller tidvis arbeid? Hva kunne bidratt til at de hadde fortsatt i arbeid en stund til? Dette er noen av spørsmålene som inngår i oppdraget», skriver Senter for seniorpolitikk på sine nettsider.

Et mål for prosjektet er også å få kunnskap om hva som skal til for at flere fortsetter å stå i arbeid lengre. Det er satt av 2 millioner kroner til dette prosjektet som skal være ferdig i desember 2022.

bigstock-Retirement-Financial-Planning--353389622.jpg