Nå vil vi jobbe lenger

06. november 2013

Holdningen blant folk flest til hva som er «eldre» har endret seg betraktelig de siste ti årene. På disse årene har også alderen for når man går av med pensjon økt med over fire år, til 65,1. Jo eldre man er, desto lenger ønsker man å stå i arbeid. De som er 60 år og eldre og i arbeid, ønsker i gjenomsnitt å jobbe til de er 67,9 år.

På ti år har ønsket pensjoneringsalder økt med over fire år, til 65,1, og holdningen til hva som er «eldre» har endret seg betraktelig.

- Dette er et sterkt signal om at folk ønsker å delta i arbeidslivet lengre enn før. Holdningene hos arbeidstakerne er i rask og positiv endring. Det er viktig at den nye regjeringen tar dette på alvor, og tar grep for å sikre at folk kan velge å stå i arbeid lengre. Pensjonsreformen alene er ikke tilstrekkelig for å sikre tilgang til nok arbeidskraft i fremtiden, sier direktør Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk (SSP). Les mer om Seniorpolitisk barometer på SENIORPORTENS SIDER. I Fri Fagbegelses artikkel om undersøkelsen påpekes det at et funn som kanskje overrasker mange, er at de over 60 år gledet seg mest til å gå på jobben. Svaret «ja, alltid» ble i størst grad benyttet av de eldste. Få svarer bekreftende på at de har blitt diskriminert på grunn av alder. Folk jobber lenger, har bedre helse og lever lenger. Rundt halvparten av de spurte mente de hadde store sjanser til å leve til de er over 90 år. Les hele artikkelen HER.
bigstock-Meeting-42818701.jpg
@