Nasjonalt gratis-kurs for seniorer om nettbruk

Denne uken var samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde med på lanseringen av et gratis opplæringskurs for seniorer som skal gi bedre kunnskap om nettbruk.

Kurset består foreløpig av seks leksjoner som hver tar ca 10 minutter å gjennomføre. De tar for seg temaer som sikker bruk av e-post, sosiale medier, banktjenester på nett og brukerkontoer. Nye leksjoner blir fortløpende lagt til, og eksisterende temaer blir oppdatert ved behov.

Kurset “Sikkerhet for seniorer” er utviklet i samarbeid med Seniornett, en frivillig medlemsorganisasjon som i mer enn 20 år har jobbet for å inkludere seniorene i den digitale hverdagen, og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Ettersom stadig flere offentlige og private tjenester blir heldigitale, er det avgjørende at også denne generasjonen føler seg trygg på nett. Vi vet at de aller fleste seniorer bruker nett, men de har ikke vokst opp med teknologien. De mangler ofte den digitale kompetansen mange i dag får i arbeidslivet skriver NorSIS på sine nettsider.

Ifølge NorSIS-undersøkelsen bruker 97 prosent av de spurte over 67 år internett daglig. Klart vanligst er det å bruke nettet til å sjekke e-post og logge på Facebook (75 prosent).

bigstock-Senior-happy-woman-using-ipad--73149421.jpg
@