Nav, lønnsslipper og vårens oppgjør!

LOP har både fra sentralt hold, og gjennom mange leserinnlegg landet rundt fra våre lokallag, de siste månedene satt fokus på NAVs urimelige vedtak om digitalisering av alle lønnslipper og utbetalinger fra etaten. Det er mange eldre som ikke har tilgang til internett, og som vi tidligere har formidlet, er det helt urimelig å umyndiggjøre eldre personer slik at de må få hjelp fra andre for å kunne lese sin egen lønnslipp.

Fra LOPs hold arbeides det nå med møter og myndighetskontakt for å ta opp både dette med lønnslipper fra NAV, samt digitaliseringen i samfunnet generelt. Dette er en trend som utelukker de som ikke har tilgang til internett og ny teknologi fra stadig flere områder i samfunnet. I LOPs myndighetskontakt vil vi i tillegg til disse viktige områdene, også sette sterkt fokus på årets trygdeoppgjør. Her vil LOP også ha spesiell fokus på kravet om at vi må tilbake til tidligere års praksis, hvor trygdeoppgjøret behandles i Stortinget.

Nok en gang ligger det an til et oppgjør der en ytterligere svekkelse av pensjonistenes kjøpekraft kan bli en realitet. LOP jobber bredt med å formidle vårt budskap til besluttende myndigheter. I neste medlemsblad «Vi i LOP» kan du lese mer om dette, og hva vår strategi for å arbeide for våre medlemmers interesser denne våren er. Bladet kommer i postkassen til alle medlemmer om ca. 14. dager, og inneholder mye godt lesestoff!

bigstock-Female-hand-writing-close-up-87576485.jpg
@