Negativ realvekst for pensjonistene neste år og i åra som kommer?

Ut fra foreløpige tall i nasjonalbudsjettet for 2016 ser det ut til at pensjonistene fikk en negativ realvekst i 2015. Dette forutså vi i trygdedrøftingene i fjor og skrev derfor heller ikke under drøftingsprotokollen sjøl om LOP deltok direkte i disse for første gang

Tekst: Hans Erik Pettersen, leder av Pensjonsutvalget i LOP

De foreløpige tallene tyder på en enda større negativ realvekst i 2016 – om ikke regjeringen tar nødvendige grep.

Det er underreguleringen eller indekseringen som noen kaller det, som fører til at vi kommer i minus. Lønnsveksten for de yrkesaktive blir nedjustert med 0,75 %.

Da dette systemet ble innført la en til grunn at lønnsveksten for de yrkesaktive over tid skulle ha en reallønnsvekst på 1,5%. Altså vil pensjonistene likevel ha en positiv realvekst, om lag halvparten av de yrkesaktives.

Denne forutsetningen er i ferd med å bli ugyldig. De økonomiske utsiktene for Norge tyder på at de yrkesaktive vil gå inn i en lang periode med lav, ingen eller sågar negativ realvekst. Det betyr at med bruk av underreguleringen/indekseringen vil pensjonistene få en negativ realvekst i flere år framover.

Dette er ikke akseptabelt. Dersom de yrkesaktive får en negativ realvekst, er det sjølsagt greit av vi får det samme, men altså ikke større. Dersom de yrkesaktive ikke får en negativ realvekst, bør heller ikke vi få det.

LOP mener at underreguleringen bør bort, at pensjonistens inntektsutvikling skal reguleres på linje med de yrkesaktive, men subsidiært må en i hvert fall endre reguleringsmekanismen slik at en unngår negativ realvekst hvis de yrkesaktive ikke får det.

Etter trygdeoppgjøret i fjor fikk vi inntrykk av at regjeringen ville arbeide med det dette. Så langt har vi ikke hørt noe.

Regjeringen må ta grep.

LOP vil møte til trygdedrøftingene til våren med klare forventninger!

bigstock-Busines-Down-Shiny-Chart-Width-45779593.jpg
@