Nei til økte egenandeler på helsetjenester

23. januar 2010

LOP sier et klart nei til økte egenandeler på legebesøk og bruk av andre helsetjenester, slår LOPs pressepolitiske talsmann Kjell Helland fast. Bakgrunnen for det usosiale forslaget skal ifølge NRK i dag være at regjeringen har lovet å ikke øke skattene i denne perioden, og heller ønsker å øke egenandelen for å kompensere for skattetapet. LOP mener at økte egenandeler først og fremst vil ramme de svakeste i samfunnet, herunder pensjon ister som på grunn av alder jevnlig må oppsøke lege eller har behov for andre helsetjenester. I tillegg kommer barnefamilier og de som allerede har vansker med å få endene til å møtes. - Dette er et av de mest usosiale forslag som er fremmet på lang tid, understreker Helland, etter LOPs mening føyer forslaget seg inn i en rekke av negative forslag og vedtak fra politikerne. Han minner om at pensjonister diskrimineres når det gjelder grunnpensjon, minstefradraget og pensjonsreguleringen.

@