Nærmiljøet er viktig!

Nylig kom en ny forskningsrapport som rapporterer på hva eldre selv mener er viktig når deres eget nærmiljø skal utvikles. Rapporten oppsummerer resultatene fra et prøveprosjekt der man har undersøkt tre ulike lokalmiljø i Oslo, Sarpsborg og Eidskog kommune.

Det er forsker Guri Mette Vestby i By- og regionforskningsinstituttet NIBR, som har ledet prøveprosjektet i samarbeid med forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet AFI. 

Dagens seniorer ønsker seg nærmiljøer med et variert servicetilbud av offentlige og private tjenester, handel og service, sosiale møteplasser, kulturtilbud og arrangementer, turtraséer og grøntområder. Deltakerne i prosjektet la vekt på at det er viktig med et hverdagsliv der man i stor grad kan fungere selvstendig og klare seg selv.

Nærmiljøets sosiale arenaer blir viktigere når man blir pensjonist, og nærmiljøets kvaliteter og muligheter har større betydning for pensjonister enn for de som fremdeles er i jobb, viser rapporten.

Av faktorer som er negative i nærmiljøet nevnte bidragsyterne i prosjektet dårlig trafikksikkerhet, fysiske hindringer, få hvileplasser med benker, dårlig belysning som skaper utrygghet og manglende offentlige toalett i turtraséer og parkområder.

HELE RAPPORTEN KAN DU LESE HER

bigstock--164442458.jpg