Nok festtaler nå

23. november 2010

Pensjonister er lei av festtaler om deres betydning for samfunnet og like lei av politiske vedtak med negative virkninger for dem. Novembermøtet i Trondheim lokallag vedtok et opprop mot å øke trygdeavgiften fra 3 til 4,7 prosent, mot å fjerne særfradraget for alder fra 67 år og mot vedtaket om å underregulere pensjonsutviklingen med 0,75 prosent fra 2011. Hele oppropet til Stortinget kan leses på Les mer PENSJONISTOPPROP TIL STORTINGET I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2011 er det ingenting som tyder på at flertallet på Stortinget er villig til å gå tilbake på regjeringens forslag om å øke trygdeavgiften fra 3,0 til 4,7 prosent. Dette er sterkt beklagelig med bakgrunn i at dette bl.a. rammer de offentlige pensjonistenes rettigheter i opparbeidede tjenestepensjoner, som her blir sterkt berørt ved at de brukes som en salderingspost i en regjerings utjamningspolitikk. I tillegg til de mange andre som er så uheldig å ha en tilleggspensjon og som får ta del i regjeringens "rettferdige" pensjonsbeskatning. Det er derfor sterkt beklagelig at Stortinget tydeligvis ikke er i stand til å gi beskjed til regjeringen om at finansiering av slike endringer må finansieres av alle skatteytere og ikke bare av pensjonistene.

I tillegg foreligger det foslag om at særfradraget for alder på 19 386 kr fra 67 års alder skal fjernes, samt at Stortinget allerede har vedtatt at pensjonistene fra 2011 skal fratrekkes 0,75 prosent i den årlige lønnsutviklingen. Dette vil ramme alle pensjonister.

Dagens pensjonister har et langt yrkesliv bak seg, og har hver på sin måte bidratt til det velferdssamfunn vi i dag har. Både statsråder og stortingsrepresentanter benytter da også enhver anledning til å hylle oss som pensjonister for den betydning vi har hatt og har bl.a. gjennom vår fortsatte deltakelse i ulikt frivillighetsarbeid og andre viktige samfunnsoppgaver. På en slik bakgrunn skulle vi sompensjonister tro at dagens politikere i langt større grad ville verdsette pensjonistene i stedet for å gjennomføre skatteskjerpelser og andre innstramninger som kun rammer dagens pensjonister på en negativ måte.

Vi vil derfor oppfordre Stortinget til nok en gang å se på de negative følger som disse forslagene får for dagens pensjonister. Stortinget har her en gyllen mulighet til å vise at det de sier i sine festtaler også har gyldighet i den politikk de fører. LOP Trondheim lokallag   

@