Norsk seniorpolitisk barometer

Befolkningens ønsker om når de vil gå av med pensjon samsvarer ikke med de politiske målsetningene. Nå ønsker folk flest å slutte å jobbe ett år tidligere enn det de ønsket for fem år siden. Dette er en utvikling stikk i strid med hva politikerne våre ønsker å se.

Det er Norsk seniorpolitisk barometer 2020 som viser disse tallene. Dermed kan målet om økt sysselsetting blant eldre arbeidstakere bli vanskeligere å nå. Nå er ønsket pensjonsalder 65,2 år. I perioden 2003 til 2015 økte ønsket pensjonsalder jevnt og trutt, men fra 2015 har den gått nedover igjen.

Ipsos har utført denne undersøkelsen på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. Undersøkelsen viser også at to av tre yrkesaktive mener det er rimelig at folk må jobbe lenger når levealderen øker.

bigstock-happy-senior-couple-with-lapto-111149168.jpg
@