Norsk Seniorpolitisk Barometer 2019

Vi lever stadig lengre, men lysten på øke antall år i jobb er ikke stigende. Det viser den siste utgaven av Norsk seniorpolitisk Barometer som ble presentert på en forskningskonferanse 1. november.

Av yrkesaktive kvinner er det kun 36 prosent som ønsker å jobbe etter at de har fylt 67 år, for menn er tallet 52 prosent.

Undersøkelsen viser at to av tre yrkesaktive mener at det er rimelig at folk må jobbe lenger når vi lever lenger. Men de fleste ønsker altså ikke å jobbe lengre selv.

Denne undersøkelsen har vært utført av analyseselskapet Ipsos, på oppdrag for Senter for seniorpolitikk, hvert år siden 2013. Slik kan man sammenligne endringer i befolkningens syn på blant annet pensjonering og samfunnets syn på seniorer i arbeidslivet.
 

Andre funn fra undersøkelsen:

  • Ledere i offentlig sektor er mer åpen for seniorer enn ledere i privat sektor.
  • Større virksomheter har mer positive seniorpolitiske holdninger enn mindre bedrifter.
  • Kvinnelige ledere er noe mer positive til seniorer sammenlignet med menn. Dette henger sammen med at det er flere kvinnelige ledere i offentlig sektor sammenlignet med i privat næringsliv.
  • Ipsos har også undersøkt andre faktorer som om arbeidstakere gleder seg til å gå på jobb, om de får muligheten til å «lære nye ting i arbeidet» og om de gleder seg eller gruer seg til å gå av med pensjon.
bigstock-Portrait-Of-Happy-Business-Man-312092575.jpg
@