Norske besteforeldre på Europa-toppen

Stadig flere besteforeldre engasjerer seg i barnebarnas liv. Ny forskning på området viser at størstedelen av norske besteforeldre har en slags «heimevern-funksjon» der de rykker ut ved behov.

Forskningen som viser dette er en del av aldersforskning ved Oslo Met på livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).  Denne studien baserer seg på et stort landsomfattende utvalg av kvinner og menn fra 40 år og oppover.

Studien viser at norske besteforeldre er helt i Europa-toppen når det kommer til det å pleie nær kontakt med barnebarna. Studien viser også at selv om man har egne hjelpetrengende foreldre, i tillegg til barnebarn, så går ikke dette utover den tiden man bruker på å stille opp for barnebarna.

HER kan du lese mer om denne studien.  

bigstock-Close-Up-Portrait-Of-Granny-An-319295491.jpg
@