Norske pensjoner er stort sett uberørt av fallet på børsene

I disse dager er pensjonister i en rekke land sterkt berørt av fall i de mange aksjemarkedene som skjer på grunn av tiltakene som settes inn mot Coronaviruset. Men her i Norge er vi stort sett uberørt av dette.

Pensjonen som man mottar fra folketrygden, samt offentlig tjenestepensjon, er ikke koblet til aksjemarkedet. For den som er pensjonsmottaker i Norge vil ikke disse pensjonen blir påvirket av nedgangen på børsen. 

I svært mange land er dette annerledes, og mange flere pensjonister har sine pensjonsordninger koblet mot aksjemarkedene, dermed opplever mange en dramatisk reduksjon i sine pensjonsinntekter nå.

For arbeidstakere i privat sektor kan også det som skjer nå bli negativt for deres framtidige pensjoner. Alle de som har en innskuddsbasert pensjon har pensjonspengene plassert i aksjefond, rentefond eller en kombinasjon av disse.

For en del pensjonister som bor i utlandet har også fallet i kronekursen blitt svært dramatisk. For eksempel forteller pensjonister som har bosatt seg i Danmark at de kanskje ikke kan bli boende der nå som den norske kronen (som pensjonen utbetales i) har blitt 70 prosent dyrere mot danske kroner.

bigstock-Vector-stacks-of-coins-Gold--89708645.jpg
@