Ny handlingsplan: "Sammen om aktive liv"

Regjeringen har nå lansert  en ny handlingsplan for fysisk aktivitet for perioden 2020-2029. Helsemyndighetene anbefaler voksne å være fysisk aktive minst 150 minutter ukentlig. Kun tre av ti voksne er så aktive.

Kunnskapen og kompetansen om fysisk aktivitet må også bli bedre i helse- og omsorgstjenesten skriver Helse- og omsorgsdepartementet i sin omtale om planen. - Råd om fysisk aktivitet bør integreres i faglige retningslinjer og relevante pakkeforløp. Fysisk aktivitet reduserer ikke bare risiko for kreft og andre alvorlige sykdommer, vi vet også at pasienter med ulike sykdommer kan ha stor nytte av trening mens de er i behandling. Å være i fysisk aktivitet kan også gjøre det lettere å mestre sykdom og leve med kroniske lidelser, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Et av tiltaksområdene i denne planen er gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer: Våre fysiske omgivelser i nabolag, nærmiljøer og lokalsamfunn må innby til bevegelse, også for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skriver departementet. Denne handlingsplanen skal markere fysisk aktivitet som et nasjonalt viktig hensyn som skal ivaretas i planlegging. Samtidig vil regjeringen videreutvikle nullvekstmålet med sikte på mer miljø- og klimavennlig transport fordi dette er både aktivitets- og helsevennlig. Måler er at det må bli mer attraktivt å velge egentransport framfor bilen på korte turer.

Hele handlingsplanen "Sammen om aktive liv" finner du HER.

 

Illustrasjon fra handlingsplanen:

alt

bigstock-Senior-couple-on-country-walk-34032203.jpg
@