Ny OECD-rapport om seniorpolitikk

26. juni 2013

I en ny rapport fra OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) går det fram at eldre som ønsker å fortsette i jobben sin hindres av øvre aldersgrense.

Rapporten peker også på at Norge har mangelfull koordinering mellom høyeste alder for opptjening av pensjonsrettigheter, arbeidsmiljølovgivningen og andre bestemmelser om aldersgrenser og obligatorisk/tvungen avgang på grunn av aldersgrense. I Norge kan man opparbeide pensjon helt til man fyller 75 år, men mange ansatte må på grunn av særaldersgrenser, virksomhetsfastsatte aldersgrenser og 70-årsgrensen i arbeidsmiljøloven slutte i arbeidslivet lenge før de fyller 75 år.

Rapporten kan leses på Arbeidsdepartementets sider HER En fyldigere beskrivelse av rapportens funn kan leses på Navs Seniorport HER
@