Ny podkast om aldring og helse

Sist uke lanserte Nasjonalt senter for aldring og helse en ny podkast som tar for seg aldring, helse og nyeste forskning på disse områdene. Professor og forskningssjef Geir Selbæk er med som fast bidragsyter.

Nasjonalt senter for aldring og helse er en del av de norske helseforetakene. Senteret skal «samle, skape, tilgjengeliggjøre, distribuerere og implementerere kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse i Norge ved å tilby virkelighetsnær kunnskap, opplæring og forskning». 

På sine nettsider skriver senteret at de blant annet vil utfordre de vanlige oppfatningene og stereotypiene om eldre i den nye podkasten. «Vår misjon er å gi folk kunnskap, inspirasjon og håp for livets senere kapitler. Kanskje knuser vi også noen myter om de eldre» sier Selbæk. Både anerkjente forskere, aktuelle temaer og ikke minst intervjuer med de eldre selv, står på dagsorden for den nye podkasten. Alt fra sunn aldring til nye medisiner mot demens er aktuell tematikk.

Aldring og helse-podden kommer ut hver andre onsdag i måneden, og finnes på alle podkast-plattformer.

 

Hva er en podkast?

En podkast kan sammenlignes med et radioprogram, men der du selv kan velge tidspunktet for når du vil høre på det. Slik sett er det rett og slett en lydfil som man kan få tilgang til gjennom abonnementstjenester på internett, og som kan lastes ned på smarttelefon eller nettbrett.

Ordet kommer fra engelsk. POD kommer av de tre ordene Portable on demand, og cast er en forkortelse av broadcast. Den norske skriveformen er dermed en fornorskning av et engelsk uttrykk.

Brukerundersøkelser har vist at sammenlignet med radio er podkastlytting lav. Men tallene er stigende, særlig blant de yngre.

bigstock-technology-old-people-lifest-152824136.jpg
@